MONECO Financial Training

Znalosti jsou cestou…

Vzdělávací programy na míru
graphical divider
Image

Aktuální semináře

Counterparty Credit Risk  Updated

  • icon 29. - 30. 11. 2021
  • icon Online vzdělávací seminář
  • icon Uzávěrka přihlášek: 15.11.2021

Interest Rate Risk in the Banking Book  

  • icon 2. - 3. 12. 2021
  • icon Online vzdělávací seminář
  • icon Uzávěrka přihlášek: 18.11.2021

Bank Capital Management

Economic Capital, Funds Transfer Pricing and RAROC  

  • icon 2.-4.3.2022 a 9.-11.3.2022 (6 půldenních bloků)
  • icon Online vzdělávací seminář
  • icon Uzávěrka přihlášek: 16.2.2022

Vzdělávací program pro finanční profesionály

MONECO Financial Training Vám poskytne dovednosti, nástroje a inspiraci, abyste byli úspěšní v dnešním rychle se měnícím světě.

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování a aplikace finančních derivátů, firemní a projektové financování, privátní bankovnictví a řadu dalších odvětví dnešního finančního průmyslu.

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training jsou přesně tematicky zaměřeny. Účastníkům jsou tradičně poskytovány komplexní a podrobné znalosti dané problematiky. Výukový efekt je navíc ještě zintenzívněn použitím reálných příkladů, praktických cvičení a počítačových simulací. Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což zvyšuje specializaci a intenzitu výuky.

Vzdělávací programy na míru
arrow-up icon