MONECO Financial Training

Znalosti jsou cestou…

Vzdělávací programy na míru
graphical divider
Image

Aktuální semináře

Bank Capital Management

Economic Capital, Funds Transfer Pricing and RAROC  

 • icon 2.-4.3.2022 a 9.-11.3.2022 (6 půldenních bloků)
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 16.2.2022

Stress Testing

Quantitative Techniques, Regulatory Framework and Practical Use in Risk Management  New

 • icon 9. - 10. 5. 2022
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 25.4.2022

Counterparty Credit Risk  Updated

 • icon 19. - 20. 9. 2022
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 5.9.2022

Interest Rate Risk in the Banking Book  

 • icon 17. - 18. 10. 2022
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 3.10.2022

Vzdělávací program pro finanční profesionály

MONECO Financial Training Vám poskytne dovednosti, nástroje a inspiraci, abyste byli úspěšní v dnešním rychle se měnícím světě.

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování a aplikace finančních derivátů, firemní a projektové financování, privátní bankovnictví a řadu dalších odvětví dnešního finančního průmyslu.

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training jsou přesně tematicky zaměřeny. Účastníkům jsou tradičně poskytovány komplexní a podrobné znalosti dané problematiky. Výukový efekt je navíc ještě zintenzívněn použitím reálných příkladů, praktických cvičení a počítačových simulací. Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což zvyšuje specializaci a intenzitu výuky.

Vzdělávací programy na míru
arrow-up icon