MONECO Financial Training

Znalosti jsou cestou…

graphical divider

Aktuální semináře

Central Counterparty Clearing  Updated

 • icon 12. - 13. 10. 2020
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 28.9.2020

Stress Testing

Quantitative Techniques, Regulatory Framework and Practical Use in Risk Management  New

 • icon 14. - 15. 10. 2020
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 30.9.2020

Reform of Interest Rate Benchmarks

Transition to a World without IBORs  Updated

 • icon 14. - 15. 10. 2020
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 30.9.2020

Responsible Investing

How to get it right?  New

 • icon 2. - 3. 11. 2020
 • icon K dispozici jak prezenční, tak online školení
 • icon Praha, hotel NH Prague a celosvětově online
 • icon Uzávěrka přihlášek: 19.10.2020

Bank Capital Management

Capital Planning, Fund Transfer Pricing and RAROC  

 • icon 3. - 5. 11. 2020
 • icon K dispozici jak prezenční, tak online školení
 • icon Praha, hotel NH Prague a celosvětově online
 • icon Uzávěrka přihlášek: 20.10.2020

Corporate Credit Rating Systems

Design, Development, Calibration and Validation  

 • icon 5. - 6. 11. 2020
 • icon K dispozici jak prezenční, tak online školení
 • icon Praha, hotel NH Prague a celosvětově online
 • icon Uzávěrka přihlášek: 22.10.2020

Interest Rate Products

Mechanics, Pricing and Applications  

 • icon 23. - 24. 11. 2020
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 9.11.2020

Interest Rate Risk Hedging Workshop  

 • icon 25. - 26. 11. 2020
 • icon Online vzdělávací seminář
 • icon Uzávěrka přihlášek: 11.11.2020

Vzdělávací program pro finanční profesionály

MONECO Financial Training Vám poskytne dovednosti, nástroje a inspiraci, abyste byli úspěšní v dnešním rychle se měnícím světě.

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování a aplikace finančních derivátů, firemní a projektové financování, privátní bankovnictví a řadu dalších odvětví dnešního finančního průmyslu.

Semináře vzdělávacího programu MONECO Financial Training jsou přesně tematicky zaměřeny. Účastníkům jsou tradičně poskytovány komplexní a podrobné znalosti dané problematiky. Výukový efekt je navíc ještě zintenzívněn použitím reálných příkladů, praktických cvičení a počítačových simulací. Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což zvyšuje specializaci a intenzitu výuky.

Online školení
arrow-up icon