Praktické semináře

Jednotlivé semináře jsou vždy přesně tematicky zaměřeny. Programy seminářů jsou strukturovány tak, aby komplexně pokryly vymezenou problematiku.

Všechny semináře obsahují rozsáhlou praktickou část tzv. Workshops, takže jejich absolventi odchází se znalostmi okamžitě použitelnými v každodenní praxi.

Každý seminář je konzistentně přednášen jedním lektorem, což maximálně zvyšuje jejich specializaci a intenzitu výuky.

Velká pozornost je věnována nadstandardní kvalitě využívané prezentační audio-vizuální techniky, která dále zintenzivňuje výukový efekt a logicky doplňuje výklad lektora.

Semináře jsou přednášeny v anglickém jazyce bez simultánního tlumočení.

COPYRIGHT © 2019 MONECO