MONECO Financial Training

Vzdělávací program pro finanční profesionály

MONECO Financial Training je specializovaný vzdělávací program, který nabízí sérii vysoce kvalitních otevřených seminářů pro finanční profesionály. Program komplexně pokrývá následující oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů a trhů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, oceňování a aplikace finančních derivátů, firemní a projektové financování, privátní bankovnictví a řadu dalších odvětví dnešního finančního průmyslu.

Cílem programu je výuka nejaktuálnějšího finančního know-how, které je široce použitelné v každodenní praxi. Cyklus seminářů je pořádán s mimořádným úspěchem již od roku 1995, původně pod názvem Česká Finanční Akademie.


COPYRIGHT © 2019 MONECO