MONECO Financial Training

Vzdělávací program pro finanční profesionály

Specializovaný vzdělávací program MONECO Financial Training nabízí sérii vysoce kvalitních seminářů, které komplexně pokrývají následující oblasti: finanční inženýrství, management všech typů finančních rizik, analýzy finančních instrumentů a trhů, řízení aktiv a pasiv, řízení treasury operací, finanční modelování, analýzy, oceňování a aplikace finančních derivátů, měření výkonnosti a řadu dalších oblastí dnešního finančního průmyslu.

Semináře jsou určeny pro odborné pracovníky především z významných finančních a korporátních institucí. Jejich cílem je výuka nejaktuálnějšího finančního know-how, dnes využívaného na všech vyspělých zahraničních trzích.

Otevřených seminářů, pořádaných v rámci vzdělávacího programu MONECO Financial Training v Praze, se účastní jak tuzemští, tak i zahraniční účastníci z celé Evropy.

Organizátorem a producentem vzdělávacího programu je společnost MONECO, spol. s r. o., která úspěšně poskytuje profesionální finanční vzdělávání již od roku 1995.

COPYRIGHT © 2019 MONECO