Stock Markets and Stock Analysis

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Stocks and Stock Markets
 • The Role of Stocks in Corporate Finance
 • Hybrid Equity Instruments
 • Key-Ratio Analysis
 • Dividend Discount Models
 • Capital Asset Pricing Model
 • Timing and Technical Analysis
 • Shareholder Value Approach
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům praktický výklad podstaty a mechanizmů fungování akciových trhů a metod analýzy akcií. Bude diskutována role akcie v podnikovém financování a bude vysvětleno fungování primárních a sekundárních světových trhů. Důraz bude kladen na dopady zavedení jednotné měny eura na jednotlivé trhy. Budou podrobně vysvětleny různé analytické přístupy při oceňování akcií, především fundamentální metody, analýzy cash-flow a technická analýza. Detailně budou prodiskutovány modely CAPM a APT. Na praktických příkladech bude vysvětleno hodnocení akcií z hlediska různých rizikových parametrů a budou ukázány nejmodernější přístupy při konstrukci optimálních akciových portfolií. Budou představeny metody finančního inženýrství při zajišťovacích operacích. Závěr semináře bude věnován podrobnému výkladu stále populárnějšího přístupu ke kvalitativnímu a kvantitativnímu hodnocení akcií a akciových společností tzv. "Shareholder-Value" pomocí "volných" kapitálových toků.
 • The financial statements as basis for stock analysis
 • P&L and balance sheet for analysis purposes
 • P&L related key ratios
  - "Earnings per Share"
  - Growth rates
  - Book value
  - Return on equity
  - etc.
 • Price related key ratios
  - Price/Earning (P/E)
  - Price/Book value
  - etc.
 • Adjustments of key ratios
 • Calculation of "fully diluted" key ratios
 • Key ratios for liquidity and interest rate risk
 • Interpretation of notes
 • Examples and exercises

Day Two

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 12.00 Dividend Discount Models (Cash-Flow Analysis)

 • Introduction to "Dividend Discount" models (DDM)
 • The relationship between key ratios and DDM
 • The "Total Return" concept
  - Long term stock return and "intrinsic" value
  - Holding period return
  - How is the discount rate chosen?
 • "Zero Growth" and "Constant Growth" models
 • A "3-Stage Dividend Growth" model
 • Esteps "T-model"
 • Interest rate risk in the DDM
 • Examples and exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Capital Asset Pricing Model (CAPM)

 • Introduction to CAPM
 • Systematic and unsystematic risk
 • Advantages and disadvantages of CAPM
 • "Alfa", "Beta" and the "Security Market Line"
 • Pricing stocks with the CAPM
 • Pricing stocks on a risk-adjusted basis
 • Examples and exercises

Day Three

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 10.30 Technical Analysis

 • Technical analysis vs.- fundamental analysis
 • Technical analysis - underlying assumptions
 • Charts
  - Bar charts
  - Point-and-figure charts
  - Candlestick charts
  - Market profile charts
 • Indicators
  - Moving average
  - Advance/decline lines
  - Coppock
  - New high/low
  - Put/call ratio
 • Sentiment
 • Structure
 • Exercises

10.30 - 10.45 Coffee

10.45 - 12.00 Shareholder Value Approach

 • What is "Shareholder value"
 • How is "Shareholder Value" measured?
 • "Value Drivers"
 • Estimating and discounting "Free Cash-Flows"
 • Creating/destroying shareholder value
 • Case study: Shareholder Value in "Insolventia Worldwide"
 • Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.30 Equity Trading Strategies

 • The Investment Process
 • Investment Policy
 • Choosing a Benchmark
 • Dimensions of Portfolio Management
  - Passive Management
  - Active Management
  - Security Selection
 • Risk and Return
 • Surplus Management

15.30 - 16.00 Quiz

16.00 - 16.15 Evaluation and Termination of the Seminar

 • Diplomas, Evaluation
 • Termination of the Seminar
Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO