FRAs, Swaps and Interest Rate Options

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Recent Developments in IR Derivatives
 • Forward Rate Agreements
 • Interest Rate Swaps and Currency Swaps
 • Non-generic Swap Structures
 • "Bootstrapping" and Swap Pricing
 • Using Swaps in Risk Management
 • Caps, Floors and Swaptions
Hlavním cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou FRAs, swapů a odvozených opčních kontraktů. Detailně bude vysvětleno jejich použití, jejich omezení a jejich rizika. Základní charakteristiky jednotlivých instrumentů budou vysvětleny použitím ilustrativních praktických příkladů. Bude důkladně objasněno jak jsou tyto kontrakty konstruovány, obchodovány a následně vypořádávány. Dále bude objasněno ocenění instrumentů "Mark-to-market" a význam řízení souvisejících rizik. Použitím praktických příkladů a počítačových simulací (Case-studies) bude demonstrováno, jak je možné vytvořit syntetické cash-flows (Asset swap, Liability swap) a jakým způsobem je možné je použít k řízení úrokového a devizového rizika individuálních portfolií. V neposlední řadě budou prezentovány i složitější swapové struktury jako jsou například: "Arrears reset", "Forward starting" nebo "Diff swap". Každá struktura bude pečlivě vysvětlena, analyzována a oceněna. Závěrem semináře bude věnována pozornost "Finančnímu inženýringu", kde jsou swapy, IR opce a další nástroje používány k vytváření tzv. strukturovaných produktů (Reverse floater, Capital market floater atd.).
 • Definitions
 • FRA time profile
 • Fixing and settlement
 • Pricing and mark-to-market
 • Interest rate sensitivity
 • Risk management with FRAs
 • Exercises

12.30 - 13.30  Lunch

13.30 - 16.30  Interest rate Swaps (I)

 • Swaps - general introduction
 • Types and markets
 • Time profile for swap trading
 • Fixing and settlement
 • Conventions
 • Par swaps
 • Comparison swap
 • Zero coupon valuation
 • Mark-to- Market and close-out
 • Exercises

Day Two

09.00 - 09.15  Recap

09.15 - 12.00  Interest Rate Swaps (II)

 • Applications of swaps (cases)
 • Synthetic loans with liability swaps
 • Synthetic investments with asset swaps
 • Managing interest rate risk with micro swaps
 • Managing interest rate risk with macro swaps
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 14.30  Currency Forwards and Swaps

 • Definitions, types
 • Pricing
 • Asset and liability swaps
 • Hedging of FX risk with forwards
 • Hedging of FX risk with swaps
 • Cases
 • Exercises

14.45 - 16.30  Non-generic Swaps

 • Amortizing and Accreting Swaps
 • Rollercoaster Swaps
 • Forward Starting Swaps
 • Arrears Reset Swaps
 • Constant Maturity Swaps
 • Differential swap
 • Overnight Index Swaps
 • Cases and Exercises

Day Three

09.00 - 09.15  Recap

09.15 - 12.00  Interest Rate Options

 • Why Use Options?
 • Interest Rate Guarantees
 • Caps, Floors
 • Collars
 • No-cost collars
 • Swaptions
 • Cases
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.00  Structured Products

 • What is a Structured Product?
 • Financial Engineering
 • Equity-linked Structures
 • Reverse Convertibles
 • Reverse Floaters
 • Bear Notes
 • Capital Market Floaters
 • Superfloaters
 • Limited Caps
 • Fairway Bonds
 • Other Structured Products
 • Exercises

16.00 - 16.15  Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO