CFA® Level II Crash Course

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Ethical and Professional Standards
 • Economics
 • Quantitative Analysis
 • Financial Statement Analysis
 • Asset Valuation
 • Portfolio Management
Hlavním cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům velmi intenzivní a praktickou přípravu na složení zkoušky CFA Level II, která představuje druhý stupeň k získání titulu Chartered Financial Analyst® (CFA). Během kurzu bude největší důraz kladen na analýzu finančních výkazů (téma představuje 25% až 35 % zkoušky v roce 2004) a oceňování finančních aktiv (35 % až 40 % celkové váhy). Diskutována budou také další témata jako: etické a profesionální standardy, kvantitativní analytické metody, ekonomické otázky, problematika korporátních financí a řízení portfolia. Kapitola oceňování aktiv zahrnuje: obligační a akciové investice, derivativní instrumenty (forwardy, futures, finanční opce a swapy) a také strukturované produkty. Konečný program bude přesně odrážet studijní osnovy stanovené pro rok 2004. Zkouška CFA Level II v roce 2004 se bude skládat z 50 % z vypracování krátkých odpovědí na zadané otázky a problémy (dopolední část) a z 50 % z otázek s výběrem správné odpovědi z několika nabízených možností (odpolední část). Hlavním cílem tohoto intenzivního kurzu tedy bude důkladně připravit uchazeče na obě formy odpovědí. Kurz je sestaven z řady jedno až dvouhodinových výukových prezentací přednesených v rychlém tempu, po kterých budou následovat zkušební testy s výběrem správné odpovědi z několika nabízených možností a seance s vypracováním odpovědí formou krátkých statí. Na konci kurzu dostanou účastníci velmi užitečná praktická vodítka s profesionálně vypracovanými typovými řešeními. Zkušenosti z minulosti potvrzují, že tento intenzívní přípravný kurz na zkoušku CFA Level II podstatně zvyšuje šance kandidátů na úspěch. Účast na kurzu sama o sobě ovšem nestačí pro celkovou přípravu. Očekáváme, že si všichni účastníci kurzu pečlivě prostudují materiály z osnov CFA ještě před jeho zahájením!
 • Study Session 3
  • Quantitative Methods for Valuation
 • Small test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00  Investment Tools (II)

 • Study Session 4
  • Economics for Valuation
 • Study Session 5
  • Financial Statement Analysis: Analysis of Accounting Choices
 • Study Session 6
  • Financial Statement Analysis: Global Issues
 • Study Session 7
  • Financial Statement Analysis: Earnings Quality Issues and Financial Ratio Analysis
 • Small test

Day Two

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 12.00  Investment Tools (III)

 • Study Session 8
  • Corporate Finance: Capital Budgeting, Capital Structure, and Dividend Policy
 • Study Session 9
  • Corporate Finance: Warrants, Convertibles, and Mergers and Acquisitions
 • Small test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00  Asset Valuation (I)

 • Study Session 10
  • Basic Concepts
 • Study Session 11
  • Equity Investments: Industry and Company Analysis
 • Study Session 12
  • Equity Investments: Valuation Models
 • Study Session 13
  • Equity Investments: Valuation Models and Measures of Value Added
 • Small test

Day Three

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 12.00  Asset Valuation (II)

 • Study Session 14
  • Debt Investments: Valuation Issues
 • Study Session 15
  • Debt Investments: Structured Securities
 • Study Session 16
  • Derivative Investments: Forwards and Futures
 • Small test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.00  Asset Valuation (III)

 • Study Session 17
  • Derivative Investments: Interest Rate Derivatives, Options, and Swaps

Portfolio Management

 • Study Session 18
  • Capital Market Theory and the Portfolio Management Process

Mock Examination

Evaluation and Termination of the Course

Chartered Financial Analyst® and CFA® are registered trade marks of CFA Institute.

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO