Advanced Excel™ Workshop 2 - Monte Carlo Simulations, Value-at-Risk and Option Pricing

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Monte Carlo Simulation in Finance
 • Random Number Generation
 • Cholesky Decomposition
 • Stochastic Differential Equations
 • Variance Reduction Techniques
 • Pricing Exotic and Hybrid Options
 • Measuring Value at Risk
 • Stress Testing
Cílem tohoto interaktivního pracovního semináře velmi pokročilé úrovně je poskytnout účastníkům, kteří budou mít individuálně k dispozici PC, praktické zkušenosti s využitím sofistikovaných simulačních technik v každodenní finanční praxi. V úvodu semináře se seznámíme s numerickou metodou Monte Carlo a ukážeme její široké a univerzální uplatnění při oceňovaní finančních instrumentů, derivátů a řízení finančních rizik. Následně velmi podrobně objasníme simulační metodu Monte Carlo a prodiskutujeme její jednotlivé stavební kameny. Na praktických příkladech budeme provádět generování pseudo-náhodných čísel, včetně čísel založených na libovolném diskrétním nebo spojitém rozdělení pravděpodobností. Účastníkům bude předvedeno, jak lze využít tzv. Choleskyho dekompozice při procesu vzorkování z multivariančního rozdělení, když jsou jednotlivá aktiva vzájemně korelována. Použitím mřížkových modelů budeme oceňovat různé typy exotických opcí, jako jsou např.: Asian, Barrier nebo Lookback za pomoci různých stochastických procesů, také standardního modelu Black-Scholes jako benchmarku. Rovněž předvedeme, jak je možno vytvořit diskrétní podoby široce používaných stochastických diferenciálních rovnic (tzv. SDE). Pomocí uvedených rovnic budeme simulovat budoucí trajektorie hodnot aktiv, kvantifikovat hodnoty VaR komplexních portfolií, ohodnocovat celkovou rizikovou expozici tržních instrumentů a v neposlední řadě provádět stresové testování (tzv. Stress testing). V závěru semináře ukážeme několik technik snižování variance a jejich použití pro simulace Monte Carlo. Představíme nejmodernější koncepty, jako jsou např. „Antithetic Variables“, „Control Variate“ nebo „Stratified Sampling“ a kvantifikujeme dopady jejich reálného použití na přesnost výpočtů a rychlost simulací. Po celou dobu semináře budou účastníci samostatně provádět praktická cvičení a samostatně řešit zadané úkoly a tím získávat prakticky využitelné zkušenosti s tvorbou a použitím Monte Carlo simulací v prostřední Microsoft Excel a VBA.
 • Applications of Monte Carlo Simulation in Finance
 • Couple of Examples of What You Can Do
 • Introductory Exercise

Implementing the Monte Carlo Toolkit

 • Statistical Distributions
 • Generating Normally Distributed Random Numbers in Visual Basic
 • Drawing from Multivariate Distributions
 • Programming Stochastic Differential Equations in Visual Basic
 • Workshop: Participants Program Sampling Routines and Simulate Basic SDEs in Visual Basic

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Pricing Options Using Monte Carlo Simulation

 • Overview of Option Pricing Models
 • Pricing Standard European Options
 • Pricing "Path Dependent" Options
  • Barrier options
  • Lookback options
  • Asian options
 • Pricing other Exotic Options
  • Digital options and "range floaters"
  • Basket and compound options
  • Chooser and rainbow options
 • Greeks in Monte Carlo
 • Workshop: Participants Program a Generalized Routine in VB for Valuation of Standard and Exotic Options

Day Two

09.00 - 12.00 Calculating "Value-at-Risk" Using Monte Carlo Simulation

 • VaR for Single Asset Portfolios
  • Formulating the price process
  • Discretezising the price process
  • Constructing the P&L Histogram
  • Inferring the VaR
 • Workshop: Participants Program Routine to Generate Full Distribution and Calculate VaR for Single Asset
 • VaR for Multiple Asset Portfolios
  • When prices are independent
  • When prices are perfectly correlated
  • When prices are imperfectly correlated
  • Cholesky decomposition
  • Constructing the P&L histogram
  • Inferring the VaR
 • Workshop: Participants Program Routine to Generate Full Distribution and Calculate VaR for Asset Portfolio

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Calculating "Value-at-Risk" for Option Portfolios

 • Building a "Simulation within the Simulation"
 • Constructing the Pay-off Distribution and Inferring the VaR (market Risk + Counterparty Risk)
 • Workshop: Participants Construct Pay-off Distribution for Option Portfolio and Infer VaR

Making Monte Carlo Simulation More Efficient

 • Problems with Conventional MCS
 • Variance Reduction Techniques
 • Quasi-Monte Carlo Approaches
 • Scrambled Nets Approach
 • Scenario Simulation – an Alternative Approach
 • Workshop: Participants "Tune" their MC Applications

Evaluation and Termination of the Workshop

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO