Studijní materiály a certifikace účastníků

Součástí všech seminářů jsou velmi kvalitní a obsáhlé studijní materiály.

Účastnický manuál, který je sestaven speciálně pro každý seminář, nabízí cenný zdroj informací použitelný jak v průběhu vlastního semináře, tak i po jeho skončení.

Každý účastník obdrží v ceně semináře také některá praktická softwarová řešení, která lektoři používají v průběhu svého výkladu.

V závěru semináře je absolventům předán diplom, osvědčující vysokou úroveň získaných znalostí v probírané problematice.

COPYRIGHT © 2019 MONECO