Term Structure Modelling and Interest Rate Option Pricing

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Term Structure of Interest Rates
 • Modelling Volatility Using GARCH and EWMA
 • Equilibrium and No-Arbitrage Models
 • Incorporating Mean Reversion
 • Constructing and Calibrating Interest Rate Trees
 • Libor Market Model
 • Pricing and Using Interest Rate Options
 • Pricing Callable and Defaultable Bonds
Cílem tohoto semináře pro pokročilé je poskytnout účastníkům detailní vysvětlení matematických modelů úrokových sazeb a jejich praktického využití při oceňování opčních kontraktů a při managementu finančních rizik. Nejdříve představíme a vysvětlíme důležité koncepty, jako je např. časová struktura úrokových sazeb a časová struktura volatilit. Pak se zaměříme na různé procesy vývoje úrokových sazeb v čase a vysvětlíme, jak se na základě těchto procesů modeluje volatilita úrokových sazeb prostřednictvím matematického aparátu GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) a EWMA (Exponentially Weighted Moving Average). Také budou vysvětleny různé další, dnes často využívané, analytické přístupy k modelování, včetně využití parciálních diferenciálních rovnic (PDE) a tzv. „Martingales“. V průběhu semináře představíme a vysvětlíme řadu modelů popisujících dynamiku úrokových procesů, včetně tzv. rovnovážných modelů, jako např. Rendleman-Barter a Cox-Ingersoll-Ross a dále také bezarbitrážních modelů, které obsahují nebo neobsahují fenomén „návratu k průměru“ (tzv. Mean Reversion). Jedná se především o jednofaktorové modely, jako např. Ho-Lee, Vasicek, Hull-White, Black-Derman-Toy, ale také i o modely multifaktorové, jako např. Longstaff-Schwartz. Předvedeme také populární LIBOR Market model (Brace-Gatarek-Muselia model), který je dnes hojně využíván. Budeme analyticky diskutovat o důležitých charakteristikách a parametrech těchto modelů a předvedeme jak se dají optimálně využít v každodenní praxi. V závěru semináře vysvětlíme a prakticky ukážeme, jak se tyto modely využívají při oceňování finančních instrumentů a řízení rizik různých úrokových opčních kontraktů jako jsou např. Caps, Floors, Swaptions, Delivery Options, Prepayment Options a Defaultable Bonds. Dále předvedeme oceňování a zajišťování sofistikovaných struktur, jako např. Constant Maturity Swaps a vysvětlíme velmi důležitou koncepci adjustace o faktor konvexity. Nakonec provedeme také analýzu opčních struktur závislých na trajektorii (tzv. Path-dependent) s využitím numerické simulace metodou Monte Carlo.

09.15 - 12.00 Term Structure Models

 • Introduction to Interest Rate Models
 • Features of Interest Rate Models
  • One or two factors
  • No-arbitrage
  • Mean reversion
  • Spot or forward rates
 • Equilibrium Models
  • Rendleman and Barter
  • Vasicek
  • Mean reversion in the Vasicek model
  • Term structures in the Vasicek Model
  • Cox, Ingersoll, & Ross (CIR)
  • General form of CIR
  • Mean reversion in the CIR model
  • Term structures in the CIR model
 • Disadvantage of equilibrium models
 • Examples and Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Term Structure Models (Continued)

 • No-arbitrage Models
 • Markov vs. non-Markov Models
 • The Ho and Lee Model
 • The BDT Model
  • General form
  • Deriving the model from zero curve and volatility structure
 • The Hull-White Model
  • A general tree-building procedure
  • Building the tree – stage one
  • Calculating branching probabilities
  • Building the tree – stage two
 • The Libor Market (BGM) Model
 • Using Monte Carlo Simulation with Interest Rate Models
 • Examples and Exercises

Day Three

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 12.00 Pricing Interest Rate Options Using Term Structure Models

 • Pricing Options on Zero Coupon Bonds
 • Pricing Options on Coupon-Bearing Bonds
 • Pricing Libor Options
  • Interest Rate Guarantees
  • Caps and Floors
  • Swaptions
  • “Cancellation Swaps“
 • Pricing Structured Interest Rate Products
  • “Capped FRNs“
  • “Inverse Floaters“
  • “Fairway Bonds“
 • Pricing Exotic Structures
  • Captions, floptions and other compounds
  • Ratchet caps, sticky caps, and flexi caps etc.
 • Examples and Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Pricing Callable and Defaultable Bonds

 • General Characteristics of Callable Bonds
 • Pricing Callable Bonds
  • Single-call and multiple-call bonds
 • Prepayment Models
 • Integrating Prepayment Models into an Interest Rate Model
 • Option-adjusted analysis
  • OAS, OAY, Option-adjusted duration, Z-Spread
 • Pricing Mortgage Bonds
  • MBS, CMO, IO, PO
 • Pricing Defaultable Bonds
  • Incorporating credit spreads into term structure models
 • Examples and Exercises

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO