Recent Developments in Financial Risk Management

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Financial Risks and their Interactions
 • Recent Financial Crises and Disasters
 • Developments in Risk Management Tools
 • Basel II and other Regulatory Issues
 • Risk Management and Accounting: IAS 39 & FASB 133
 • Risk Management and Capital Allocation
 • Risk Management Policies, Reporting and Technology
Cílem tohoto semináře je poskytnout jeho účastníkům podrobný přehled nejmodernějších metod a nástrojů v oblasti řízení finančních rizik. Nejprve shrneme různé typy finančních rizik a vysvětlíme jejich projevy a vzájemné interakce. Pro ilustraci se podíváme na některé závažné případy finančního selhání z posledních let, kdy finanční rizika sehrála významnou roli. Pak nahlédneme zevrubněji do výbavy moderního manažera finančních rizik a pohovoříme o tradičních i nejnovějších metodách měření a přístupech k řízení finančních rizik. Rovněž vysvětlíme využití finančních derivátů a jiných instrumentů pro řízení tržních, kreditních a operačních rizik. Dále se detailně zaměříme na nejaktuálnější změny regulatorních standardů, například na připravovanou dohodu Basel II a na regulatorní změny vyplývající z Akčního plánu finančních služeb Evropské unie. Rovněž probereme dopad nových účetních standardů, jako jsou IAS 39 a FASB 133, na řízení finančních rizik. Poté vysvětlíme a názorně ukážeme vzájemnou vazbu řízení rizik a alokace kapitálu v moderní finanční instituci. Vysvětlíme, jak se stanovuje „ekonomický kapitál“ a jak vstupuje do výpočtu RAROC (Risk Adjusted Return on Capital). Rovněž vám ukážeme, jak se toto měřítko využívá pro oceňování rizika v jednotlivých organizačních jednotkách. Nakonec se podíváme na celkovou „infrastrukturu“ komplexního řízení rizik v progresivní finanční instituci. Pohovoříme o možných způsobech organizace managementu finančních rizik a navrhneme jednoduchý, ale komplexní soubor strategií pro efektivní řízení rizik. Rovněž se zmíníme o důležitosti technologického vybavení a poskytneme vám přehled nejaktuálnějších řešení a koncepcí moderního managementu rizik z oblasti soudobých informačních technologií.
 • Deregulation of financial markets
 • Globalization of risks
 • Integration of risks
 • Securitization of risks
 • Recent Financial Crises and Disasters
  • LTCM, Enron, Parmalat, Yukos, …
 • Outlook for the Coming Year
  • Key structural risks and industry trends
  • Interest rate and exchange rate scenarios
  • Need for an integrated approach to risk management
  • Need for focus on “business risk” also
 • 12.00 - 13.00  Lunch

  13.00 - 16.30  Risk Management Tools (1): Measures of Financial Risk

  • Traditional Measures of Risk
   • Beta, duration, convexity, …
  • Measuring Asset-Liability Risk
   • Balance sheet mismatches
   • Off-balance risks
  • Measuring Liquidity and Margin Risk
  • Recent Developments in Credit Risk Measurement
  • Recent Developments in Operational Risk Measurement
  • Country Risk Analysis
  • Advanced Risk Measures
   • Value-at-Risk
   • Cash-flow at risk
   • Shortfall-Risk
   • Extreme VaR

  Day Two

  09.00 - 12.00  Risk Management Tools (2): Management Tools

  • Overview of Risk Techniques for Risk Mitigation
   • “Internal” techniques
   • “External" techniques
  • Using Derivatives for Risk Management
   • Recent developments in futures, options and OTC markets
   • Using credit derivatives and credit linked notes
   • Weather derivatives
   • Energy and power derivatives
   • Using exotic derivatives and structured products in risk management
  • Developments in “Risk Securitization”
   • Transferring risk with assed backed securities
   • Bank securitization (CDO’s and synthetic CDO’s)
  • Other Risk Management Innovations

  12.00 - 13.00  Lunch

  13.00 - 16.30  Regulatory Developments

  • Overview of Regulatory Developments
  • Basel II
   • Background and status
   • 2004: Make or break for the new accord?
   • The risk measurement framework
   • The supervisory process
   • The role of market discipline
   • Important issues raised by the implementation of Basel II
   • How will Basel II impact the banking market?
  • The EU Financial Services Action Plan
   • Overview and status of the FSAP
   • How will changes to the ISD and other directives affect risk management?
  • Other Regulatory Developments

  Day Three

  09.00 - 12.00  Accounting Issues in Risk Management

  • Introduction and Background
  • Overview of Important Accounting Standards Related to Risk Management
  • Accrual Accounting vs. Fair Value Accounting
  • Overview of Principles in FAS133/IAS39
  • Recent and Proposed Changes to the Standards
  • Differences between FAS/IAS
  • Criteria for Use of “Hedge Accounting”
  • The Importance of “Disclosures”
  • Examples: Valuation and Fair Value Accounting for Selected Risk Management Positions
  • Some Critical Questions
   • How FAS 133/IAS 39 will affect the risk management business?
   • How FAS 133/IAS 39 will affect the use of derivatives?
   • Will reported financial performance be more volatile?

  12.00 - 13.00  Lunch

  13.00 - 16.00  Risk Management and Capital Allocation

  • The Role of "Economic Capital" in Modern Bank Management
  • Measuring and Allocation Economic Capital
  • Using RAROC as a Management Tool

  The Infrastructure of Risk Management

  • Risk Management Policies
  • Risk Management Organization
  • IT System Requirements
  • Internal and External Data Requirements

  Test: FRM/PRM Style

  Evaluation and Termination of the Seminar

  Zpět do kalendáře
  Podrobný program
  Verze pro tisk
  Novinky emailem
  Kontaktujte nás
    Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
  COPYRIGHT © 2019 MONECO