Monte Carlo - Methodologies and Applications for Pricing and Risk Management

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Monte Carlo Simulation in Finance
 • Random Number Generation
 • Cholesky Decomposition
 • Binomial Lattice Models
 • Stochastic Differential Equations
 • Variance Reduction Techniques
 • Pricing Exotic Options
 • Measuring Value at Risk
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout jeho účastníkům důkladnou znalost problematiky simulací Monte Carlo a prakticky procvičit jejich konkrétní aplikace ve finanční praxi. Seminář má vysokou úroveň odbornosti a je určen především pro pracovníky oddělení řízení rizik, analytiky a dealery derivátových instrumentů. V úvodu semináře bude diskutován význam použití simulací a bude poskytnut přehled metod Monte Carlo používaných při oceňování derivátů a řízení finančních rizik. Numerická metoda Monte Carlo bude dále podrobněji objasněna výčtem jednotlivých stavebních kamenů. Na praktickém příkladu bude prezentováno generování pseudo-náhodných čísel, včetně čísel založených na libovolném pravděpodobnostním rozdělení. Použitím mřížkových oceňovacích modelů bude demonstrováno oceňování exotických opcí založených na různých stochastických procesech. Dále bude demonstrována konstrukce diskrétních forem široce rozšířených stochastických diferenciálních rovnic, které jsou používány k simulování trajektorie hodnoty finančních aktiv a měření Value-at-Risk portfolia cenných papírů. V závěru semináře bude ukázáno velké množství tzv. "Variance Reduction Techniques" pro použití s Monte Carlo simulací. Během semináře budou mít účastníci k dispozici osobní počítače pro provádění cvičení a řešení zadaných úloh.
 • Statistical Distributions
  • Uniform, normal and log-normal distributions
  • Binomial distribution
  • Other distributions
 • Sampling Techniques
  • Generating normally distributed random numbers
  • Drawing form multivariate distributions
 • Stochastic Differential Equations
 • Exercises

Day  Two

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 12.00 Pricing Options Using Monte Carlo Simulation

 • Overview of Option Pricing Models
 • Pricing Standard European Options
 • Pricing "Path Dependent" Options
  • Barrier options
  • Lookback
  • Asian
  • Range Floaters/EARNs
 • Pricing American Options
 • Greeks in Monte Carlo
 • Exercises/Workshop

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Calculating "Value-at-Risk"

 • What is "Value-at-Risk"?
  • VaR due to market risk
  • VaR due to credit risk
 • Approaches to Calculating VaR
 • Calculating VaR Using Monte Carlo Simulation
  • VaR for Single Asset Portfolios
  • Formulating the price process
  • Discretising the price process
  • Constructing the P&L Histogram
  • Inferring the VaR
 • Exercises

Day  Three

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 12.00 Calculating Value-at-Risk (continued)

 • VaR for Multiple Asset Portfolios
  • When prices are independent
  • When prices are perfectly correlated
  • When prices are imperfectly correlated
  • Choleksky decomposition
  • Constructing the P&L Histogram
  • Inferring the VaR
 • Stress Testing
 • Exercises/Workshop

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Making Monte Carlo Simulation More Efficient

 • Problems with Conventional MCS
  • "Clustering" and other problems
 • Quasi-Monte Carlo Approaches
 • Scrambled Nets Approach
 • Scenario Simulation - an Alternative Approach
 • Examples and Exercises

16.00 - 16.30 Recap, Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO