Integrated Financial Risk Management

Délka:
4 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Integrated Approach to Risk Management
 • The New Basle Capital Accord (Basel II)
 • Measuring and Managing Market Risk
 • VaR, Extreme VaR and Stress Testing
 • Measuring and Managing Credit Risk
 • Quantifying Operational Risk
 • Risk Adjusted Performance Measuring with RAROC
 • Using Derivatives in Market Risk Management
 • Risk Management after FAS133/IAS39
Na tomto unikátním semináři bude přednášena aktuální problematika integrovaného přístupu, prezentovány a diskutovány nejmodernější metodiky a monitorovací postupy při řízení všech hlavních kategorií tržních, kreditních, likviditních, operačních a ostatních rizik. V úvodu semináře budou strukturovaně definovány všechny kategorie finančních rizik a prokázány jednoznačné globální trendy vedoucí k jejich stále větší integraci. Bude objasněna problematika různých světových regulatorních koncepcí, včetně jejich omezujících, resp. negativních dopadů. Významná pozornost bude věnována připravovanému standardu "The New Basel Capital Accord" (Basel II). Detailně budou ukázány praktické aplikace standardizované metody "Value-at-Risk" jak pro lineární, tak i pro nelineární finanční instrumenty s použitím nejnovějších parametrických anebo simulačních analytických přístupů (Monte Carlo atd.). Bude vysvětlena problematika tzv. "extrémních situací" v kontextu testování scénářů (Stress-Testing) postavených na historických nebo hypotetických bázích. Podrobně bude vysvětlen aktivní monitoring a management stále důležitější kategorie kreditních a operačních rizik a jejich význam v integrovaných systémech. Podrobná diskuze bude také o konzistentním měření riziku přizpůsobené výkonnosti pomocí RAROC. V dalším seminárním bloku bude demonstrováno, jak je možno prakticky využít standardních i nestandardních derivativních instrumentů při minimalizaci agregátních rizik. Důraz bude kladen na často opomíjenou problematiku celé škály implicitních i explicitních sekundárních rizik vyplývajících z použití těchto podrozvahových instrumentů. Na závěr budou prezentována modelová strategická a taktická řešení v oblasti integrovaného managementu finančních rizik bankovních institucí a institucionálních investorů a předvedeny některé nejmodernější struktury pro jejich implementaci.
 • The 1988 Accord
 • The Market Risk Amendment
 • What' s Wrong with the Current Accord?
 • The New Accord
  • New charges for credit risk
  • Charges for operational risk
  • Possible impact on financial markets

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Measuring Market Risks

 • Interest Rate, Foreign Exchange, Equity, Commodity Risks
 • Liquidity Risk as Special Type of Market Risk
 • Stand-alone Risk Calculation
 • Portfolio Risk
 • VaR
  • Parametric VaR
  • Delta-Normal VaR
  • Simulation VaR
  • Extreme VaR
 • Monte Carlo Techniques
 • Stress Testing
 • Exercises

Day Two

09.00 - 12.00  Managing Market Risk

 • Overview of Risk Management Techniques
 • Using Derivatives in Market Risk Management
  • Advantages/disadvantages of using derivatives
  • Types of derivatives
 • Hedging Market Risks with Futures and Options
  • Types of futures and options and their properties
  • Steps in the hedging process
  • Choosing the right instrument
  • Calculating the hedge ratio
  • Implementing and monitoring the hedge
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Managing Market Risk (cont' d)

 • Hedging Interest Rate Risk with FRAs and Swaps
 • Micro Hedges
 • Macro Hedges
 • Hedging Interest Rate Risk with Caps, Floors, Collars and Swaptions
 • Hedging FX Risk with Forwards and Swaps
 • Managing Derivatives Risk
  • Risk warehousing
  • Managing counterparty exposure
 • Exercises

Day Three

09.00 - 12.00  Measuring Credit Risk

 • Types of Credit Risk
  • "Classic"
  • Counterparty risk
  • "Herstatt" risk
 • The Integration of Credit and Market Risk
 • Modelling Credit Risk
  • Option-theoretical approach
  • Rating Migration Approach
  • Actuarial Approach
 • Measuring Credit Risk
  • Default probability and recovery rate
  • Credit rating migration
  • Portfolio credit risk
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Managing Credit Risk

 • Mitigating Credit Risk
  • Netting
  • Collateral management
  • Credit derivatives
 • Using Credit Derivatives
 • Credit Default Swaps
 • Total Return Swaps
 • Credit Options
 • Credit Spread Forwards and Options
 • Credit-linked Notes
 • Asset Securitisation
 • Synthetic Securitisation
 • Exercises

Day Four

09.00 - 12.00  Operational & Integrated Risk Management

 • Business Structure
 • People Risk
 • Technology Risk
 • Legal Risk
 • Model Risk
 • Accounting and Tax risk
 • Using RAROC as a Management Tool
  • The strategic role of "Economic Capital' in bank management
  • Calculating and using RAROC for risk capital allocation
 • Requirements of a Sound Risk Management System
 • Recommendations for Sound Risk Management Policies
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 15.30  Risk Management after FAS133/IAS 39

 • Introduction and Background
 • Overview of Principles in FAS133/IAS39
 • Differences between FAS/IAS
 • Examples: Valuation and Fair Value Accounting for Selected Risk Management Positions
 • How FAS 133/IAS 39 Will Affect the Risk Management Business

15.30 - 16.15  Test - PRMIA/FRM Style

16.15 - 16.30  Recap, Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO