Fixed Income Mathematics

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Introduction to Fixed Income Mathematics
 • Review of Basic Financial Mathematics
 • Bond Analytics – Yield and Risk
 • Total Return Analysis
 • Yield Curve Analysis
 • Bond Financing with REPOs
 • Term Structure of Volatility
Cílem tohoto velmi prakticky orientovaného semináře je poskytnout účastníkům komplexní přehled matematických metod používaných při analýze instrumentů s pevným výnosem a obchodování s dluhopisy. Na začátku krátce shrneme výchozí koncepty finanční matematiky a vysvětlíme její význam pro dluhopisové trhy. Potom zopakujeme základní stavební kameny finanční matematiky, včetně všech významných konceptů, jako jsou např.: časová hodnota peněz, složené úročení, anuity a diskontní faktory. Detailně objasníme vzorce pro výpočet těchto analytik a na praktických příkladech ukážeme jejich kalkulace podle různých typů tržních konvencí. Dále předvedeme různé výpočty používané při analýze rizik a výnosů dluhopisů a dalších úrokových struktur. Prodiskutujeme, jak jsou různé typy výnosů počítány, interpretovány a prakticky používány. Detailně se podíváme na rizikové charakteristiky, jako jsou durace, modifikovaná durace, dolarová durace a konvexita. Účastníky, mimo jiné, seznámíme s postupy výpočtů klíčových parametrů úrokových senzitivit na úrovni celého portfolia. Pomocí analýzy celkové návratnosti ukážeme, jak je možné odhadovat návratnost dluhopisových investic na základě explicitních předpokladů reinvestičních sazeb a očekávaných výnosů na investičním horizontu. Účastníkům bude prezentována analýza scénářů, jako tradiční nástroj odhadu rozdělení pravděpodobnosti návratností pro účely ohodnocení relace rizika a návratnosti jednotlivých instrumentů a celých portfolií. Rovněž osvětlíme význam výnosové křivky, jako efektivního analytického nástroje. Dále ukážeme, jak lze konstruovat spotovou křivku na základě reálných tržních dat a detailně rozeberme její využití při oceňování a analýze úrokových instrumentů. Také objasníme postupy, pomocí kterých jsou z výnosových křivek počítány forwardové sazby, používané pro projekci reinvestičních sazeb a při investičním rozhodování. Ukážeme, jak mohou být dluhopisové pozice a celá portfolia financována pomocí repo operací a důkladně popíšeme jejich mechanizmy a klíčové koncepty.V závěru vysvětlíme časovou strukturu volatility a zaměříme se na charakteristiky, jako je „Mean Reversion” a další vlastnosti volatility, které jsou důležité při analýze úrokových instrumentů.

13.00 - 16.30 Bond Analytics - Yield and Risk

 • Price and Yield Analysis
  • The Price/Yield Relationship
  • Calculating Yield Using Different Conventions (Euro, US, Japan,..)
  • Decomposing and Interpreting Yield
  • Exercises
 • Risk Analysis
  • Risks of Bond Investing
  • Macaulay Duration
  • Modified Duration, BPV and Dollar Duration
  • Convexity and Dollar Convexity
  • Using Duration and Convexity in a Taylor Series to Estimate Price Changes
  • Portfolio Key Ratios
  • “Value-at-Risk” for a Bond Portfolio
  • Exercises

Day Two

09.00 - 09.15 Brief recap

09.15 - 12.00 Total Return Analysis

 • Calculating Expected Horizon Value
 • Calculating Expected Returns
 • Sensitivity Analysis
 • Using “Babcocks Formula” in Total Return Analysis
 • Exercises

Yield Curve Analysis

 • Introduction to Yield Curve Analysis
 • Types of Yield Curve
 • Estimating the Zero Coupon Curve
  • Bootstrapping
  • Cubic Splines of Discount Factors
 • Applications of the Yield Curve
  • Pricing Bonds
  • Calculating Forward Rates
 • Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Bond Financing with REPOs

 • Introduction to REPOS as a Financing Tool
 • Types of REPOs
 • REPO Pricing
  • Cost-of-Carry Model
  • Calculating the Repo Rate
  • Calculating the Repurchase Price
  • Examples of Bond Financing Transactions with REPOS
 • Managing Counterparty Risk in REPO Transactions

The Term Structure of Volatility

 • Introduction to the Term Structure of Volatility
 • How the Term Structure of Volatility is Estimated
 • “Mean Reversion” Explained
 • Examples of How the TS of Volatility is Used in Fixed Income Pricing

Summary, Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO