Financial Technology - Systems and Implementations

Délka:
1 den
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Financial and Technological Trends
 • Regulatory Changes and Systems Requirements
 • IT Policies, Procedures and Controls
 • Designing and Implementing an IT Strategy
 • General Features and Requirements of IT Systems
 • Overview of Available Systems
 • Installation and Maintenance of IT Systems
Cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům přehled a nejnovější informace z oblasti finančních technologií a prodiskutovat praktické stránky implementace a provozu informačních technologií v moderní finanční instituci. Seminář zahájíme výčtem možností a příležitostí, které přinesly finanční, technologické a regulatorní změny v posledních letech. Vysvětlíme, jak globalizace finančních trhů, zvyšující se užívání velmi komplexních finančních instrumentů, mutace finančních rizik, nové účetní a regulatorní standardy, jako např.: IFRS a Basel II, vyvolaly poptávku po sofistikovanějších a integrovaných informačních systémech. Zevrubně objasníme postupy tvorby celkové IT metodiky včetně přidružených procedur a kontrolních mechanizmů a ozřejmíme proces návrhu a implementace efektivní IT strategie. Dále ukážeme, jak vybudovat architekturu informačního systému tak, aby efektivně a účinně integroval vazby mezi softwarovým a hardwarovým vybavením, zaměstnanci, řídícími procesy, kontrolními mechanizmy a datovými toky. Následně definujeme klíčové parametry optimálních informačních systémů. Probereme výhody a rizika jednotlivých implementačních přístupů při řešení IT ve finančních institucích, mezi které patří: zakoupení hotového systému, vývoj vlastního řešení nebo kombinace obou přístupů. Na závěr semináře poskytneme široký komparativní přehled dnes dostupných IT systémů a prodebatujeme důležité aspekty při nákupu, instalaci a údržbě těchto systémů.

IT Policies, Procedures and Controls

 • General Requirements of Financial IT Systems
  • Efficient and Effective recording of Financial Events
  • Provision of Timely, Reliable and Consistent Information for Decision Makers and the Public
 • Functional Requirements
 • Computer and Data Security
 • Documentation
 • Training and User Support
 • Internal Control and Audit
 • Compliance

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Design and Implementation of Financial Management System

 • The Software Development Lifecycle
 • Requirements Gathering and Analysis
 • Systems Design and Implementation
  • Functionality
  • Interfacing
  • Data warehousing
 • Project Management
 • Quality Management and Testing

Procurement, Installation and Maintenance of Risk Management Systems

 • Functional Requirements for a Risk Management Solution
 • Discussion: “Buy“, “Build“, or “Build and Buy“?
 • Overview of Available Risk Management Systems
 • The Procurement Process
 • Deployment, Configuration Installation and Change Management
 • Maintenance of Risk Management Systems

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO