Financial Engineering - Tools and Applications

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Introduction to Financial Engineering
 • Building Blocks of Financial Engineering
 • Analyzing and Using Swap Curves
 • Volatility Estimation
 • Option Pricing Models
 • Monte Carlo Simulation
 • Constructing Structured Products
 • Reverse Engineering and Risk Management
Cílem tohoto semináře je seznámit účastníky s problematikou moderního finančního inženýrství především z pohledu v současné době využívaných nástrojů a metod. V rámci semináře bude předvedeno použití technik finančního inženýrství při konstrukci nebo dekompozici finančních struktur s požadovaným specifickým profilem riziko/návratnost. Začneme všeobecným úvodem do oboru finančního inženýrství a seznámíme se s důvody, proč se dnes stále více využívá v každodenní finanční praxi. Potom se podrobněji podíváme na hlavní „stavební kameny“ finančního inženýrství. Vysvětlíme generická rizika (tržní riziko, kreditní riziko, atd.), na která lze rozložit všechny finanční produkty a ukážeme, jak tato generická rizika mohou být složena do agregátních produktů s požadovaným specifickým profilem riziko/návratnost při použití přístupu dle tzv. čínského menu. Vysvětlíme, jak je možné zkonstruovat swapové křivky na základě dostupných tržních dat a jak se tyto křivky používají pro reálné oceňování a analýzu finančních rizik. Rovněž ukážeme moderní přístupy při měření a modelování tržní volatility. Dále představíme pracovní nástroje finančního inženýrství a vysvětlíme, jak jich využít pro vytvoření specifických strukturovaných produktů. K těmto nástrojům patří: spotová aktiva, swapové kontrakty, forwardy a opční kontrakty. Vysvětlíme postupy při analýze těchto nástrojů a naučíme účastníky sumarizovat charakteristiky rizik a návratností a tak poskytneme finančním inženýrům velmi účinné prostředky nezbytné pro konstrukci jednotlivých produktů. Tyto postupy budou ilustrovány množstvím názorných praktických příkladů, ve kterých bude aplikován daný soubor nástrojů na vybrané finanční problémy, přičemž výsledkem budou zajímavé elementární strukturované produkty. V závěru semináře budou diskutovány sofistikované strukturované přístupy, spočívající v postupném dekomponování stávajících struktur na základní stavební kameny, které lze snadněji ocenit, analyzovat a provést identifikaci jejich rizikových a výnosových profilů pro účely řízení finančních rizik.
 • What is "Financial Engineering"?
 • Purpose of Constructing Synthetic Instruments
  • Yield enhancement, arbitrage/regulatory arbitrage etc.
 • The "Chinese Menu" Approach

Building Blocks of Financial Engineering

 • Cash Instruments
  • Cash and cash equivalents
  • Money market instruments and bonds
  • Stocks
 • Forwards and Swaps
 • Options
  • "Vanilla" and "exotics"
  • Interest rate options
 • Credit Derivatives

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Analyzing and Using Swap Curves

 • The "Par" curve
 • Accrual and Yield Conventions
 • Bootstrapping the Swap Curve
  • Spot rates
  • Discount factors
  • Using FRAs, deposit futures and par swaps
  • Convexity adjustment
 • Forward Rates
  • Deriving forward rates from the spot curve
  • Pricing FRAs and other forward contracts
 • Pricing Swaps
  • Standard swaps
  • Amortizing and accreting swaps
  • Forward starting swaps
  • Moving the spread from fixed to floating side
  • Pricing currency swaps
 • Examples and Exercises

Day Two

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 12.00 Option Pricing Models

 • Models for Stock Options (B&S + CRR)
 • Models for Interest Rate Options
  • Black
  • BDT, Hull-White etc.
 • Volatility Estimation and Forecasting Techniques
 • Examples: Pricing Different Types of Options
 • Exercises

Monte Carlo Simulation

 • General Introduction to Monte Carlo Simulation
 • Monte Carlo Toolkit
  • Generating random numbers
  • Sampling techniques
  • Stochastic differential equations
 • Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Constructing Basic Structured Products

 • Defining the Required Risk/Return Profile
  • In terms of generic risks
  • In terms of "risk factors"
 • Constructing the Product
  • Using the "Chinese Menu Approach"
 • Examples of Basic Structured Products
 • Exercises

Reverse Engineering and Risk Management

 • Decomposing Instruments Into Basic Building Blocks
 • Creating a "Delta Vector"
 • Cash Flow Mapping and "Key Rate Duration"
 • Using Principal Components Analysis to Factor Out Risks
 • Calculating Aggregate Risk of Selected Positions
 • Using PCA with Monte Carlo Simulation

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO