Financial Derivatives - Applications Workshop

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Introduction to Applications of Financial Derivatives
 • Session 1:
  Trading with Futures and Options
 • Session 2:
  Managing Interest Rate Risk and FX Risk
 • Session 3:
  Using Derivatives for Synthetic Investments
 • Session 4:
  Using Derivatives for Financial Engineering
 • Session 5:
  Trading and Hedging Credit Risk with Credit Derivatives
Cílem tohoto intenzivního pracovního semináře je poskytnout účastníkům velmi praktické zkušenosti s využíváním finančních derivátů pro účely obchodování a řízení rizik. Od účastníků se očekává určitá výchozí znalost principů fungování finančních derivátů v rozsahu námi pořádaného semináře „Financial Derivatives - Instruments and Mechanics“. Tento workshop je rozdělen do pěti samostatných seancí, které obsahují vždy kompaktní teoretickou a rozsáhlou praktickou část. Nejprve vysvětlíme, prodiskutujeme a procvičíme množství obchodních strategií s futures a opcemi. Jedná se například o strategie v otevřených pozicích (Open Position), strategie pracující s rozpětím (Spread), býčí a medvědí strategie (Bull and Bear) a také různé sofistikované strategie založené na volatilitě. Dále ukážeme strategie, založené na obchodovaných futures na volatilitu, jako je např. VIX future a další kontrakty. Všechny tyto strategie budou bohatě ilustrovány praktickými příklady s reálnými tržními daty a počítačovými simulacemi. Poté objasníme, jak se instrumenty typu futures a opcí dají efektivně využít pro účely zajišťování různých typů finančních rizik, plynoucích z úrokových sazeb, FX, akcií, komodit a energií. Ukážeme příklady jednoduchého zajištění samostatné pozice, dále komplexního zajištění na úrovni celého portfolia (Macro hedging) a detailně prozkoumáme také sofistikované strategie tzv. poměrového zajišťování. Následně přejdeme k praktickým aplikacím instrumentů, jako jsou: FRA, forwardy, swapy a úrokové opce. Naučíme se optimálně využívat tyto produkty při aktivním řízení úrokových rizik, rizik směnných kurzů, rizik předčasného splacení a v neposlední řadě také rizik vyplývajících např. cash flow. V následující seanci představíme a prakticky procvičíme uplatnění finančních derivátů při tvorbě syntetických peněžních toků a ve finančním inženýrství při konstrukci sofistikovaných strukturovaných produktů. Seminář bude uzavřen praktickou případovou studií, ve které bude vysvětleno použití „Credit Default“ swapů a dalších kreditních derivátů pro účely zajištění nebo obchodní spekulace s kreditním rizikem. Příklady budou obsahovat postupy zajištění singulárních kreditních rizik, stejně jako komplexní strategie zajištění celých portfolií, jako např. delta zajištění pro jednotlivé tranže CDO.

13.00 - 16.00 Workshop Session 5: Trading and Hedging Credit Risk with Credit Derivatives

 • Long and short Positions in Credit Risk Using Credit Default Swaps (CDS)
 • Hedging Stand-Alone Credit Risk Using CDS
 • Hedging Counterparty Risk with Dynamic Credit Default Swaps
 • Arbitrage between Asset Swaps and CDS
 • Trading/Hedging Credit Spread Risk using Total Return Swaps and Credit Options
 • Locking in Spreads on Planned Debt Issues
 • Correlation Trades with Basket Default Swaps and Synthetic CDO Tranches
 • Negative Basis Trades between ABS and CDS
 • Practical Hands-On Exercises

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO