FOREX and Money Market Instruments

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Overview of Money Markets
 • Deposits, T-Bills, CP's and CD's
 • Repos and Reverses
 • Floating Rate Notes
 • Money Market Derivatives
 • Structured Money Market Products
 • Overview and Brief History of FX Markets
 • Spot, Forward and Forward-Forward Transactions
 • Interest Rate Parity
 • Exchange Rate Mechanisms
 • Currency Swaps and Options
 • Managing FX Risk
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout jeho účastníkům důkladné znalosti fungování měnových a peněžních trhů a seznámit je s finančními aplikacemi jednotlivých instrumentů. Dále bude objasněn koncept měření a řízení všech typů rizik vyplývajících z operací na měnových a peněžních trzích. Úvodem semináře bude objasněna důležitost peněžních trhů v dnešním globálním finančním světě. Budou analyzovány vzájemné souvislosti REPO operací a ostatních instrumentů peněžního trhu. Bude vysvětlena problematika tzv. Implied REPO Rate a také Cash and Carry Arbitrage. Účastníci budou seznámeni s konstrukcí časové struktury výnosových křivek pomocí metody Bootstrapping. Detailně budou analyzovány vybrané strukturované produkty založené na instrumentech peněžního trhu. V dalším bloku bude podrobně probrána otázka směnných kurzů a jejich forwardových instrumentů. Bude prezentováno a diskutováno množství měnových transakcí (spot, forward, forward-forward atd.). Detailně budou objasněny faktory, které ovlivňují směnné kurzy v krátkém i dlouhém horizontu. Seminář bude zahrnovat rozsáhlou prezentaci množství měnových derivátů a derivátů peněžního trhu. Na závěr budou ukázány zajišťovací strategie na řízení měnové expozice a měnových rizik.
 • Introduction
 • Types of REPOs
 • Analysis of REPOs
 • Applications
 • Risk management of REPOs
 • Small Exercise

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00 Analysis of Floating Rate Notes

 • Introduction
 • Overview of Pricing Techniques
 • Discounted Margin Model
 • Forward Rates
 • Analysing Changes in Credit spread
 • Analysing Changes in the Yield Curve
 • Small Exercise

14.00 - 14.15 Coffee Break

14.15 - 16.30 Money Market Derivatives (I)

 • Deposit Futures
  - trading, settlement
  - pricing (Convexity adjustment)
 • Forward Rate Agreements
  - trading, settlement
  - pricing
  - VaR/Risk Management
 • Money Market Swaps
  - Basis Swaps
  - Arrears Reset Swap
  - EONIA (Overnight Average) Swap
  - Hedging Funding Risk
 • Small exercises

Day Two

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 10.15 Money market derivatives (II)

 • Money Market Options
 • Options on Deposit Futures
 • Interest Rate Guarantees
 • Caps, Floors, Collars
 • Risk management (Greeks, VaR)
 • Small Exercises

10.15 - 10.30 Coffee Break

10.30 - 12.00 Structured Money Market Products

 • Reverse Floater
 • Diff Swaps
 • Power Floater
 • Participating Cap
 • Limited Cap
 • Range Floater
 • Small Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.15 Introduction to the Foreign Exchange Markets

 • Brief History
 • Instruments
 • Quoting Conventions
 • Types of Rates
  - Spot, Cross Rate, FWD, FWD-FWD
 • Determinants of Exchange Rates
  - PPP
  - Interest Differentials
 • Small exercise

14.15 - 14.30 Coffee Break

14.30 - 16.30 FX Derivatives (I) - Forwards and Swaps

 • Forwards
  - Interest rate parity
  - Determining forward discount/premium
  - Mark-to-market of forwards
 • Currency Swaps
  - Short-term (spot-forward) swaps
  - Fwd-Fwd swaps
  - Creating Synthetic FRAs
  - Long-term cross-currency swaps
 • Small exercise

Day Three

09.00 - 09.15 Recap

09.15 - 10.15 FX Derivatives (II) - Standard FX Options

 • Brief introduction to currency options
 • The markets for currency options
  - listed options
  - OTC-options
 • Pricing
  - the Garman-Kohlhagen model
  - Cox-Ross-Rubinstein model
  - the "Greeks"
 • Applications
  - hedging
  - speculation
 • Risk management
 • Small exercises

10.15 - 10.30 Coffee Break

10.30 - 12.00 FX Derivatives (III) - Exotic Options

 • The difference between "vanilla" and "exotic" options
 • Asian Options
 • Barrier Options
 • Lookback Options
 • Digital Options
 • Compound Options
 • Basket Options
 • Pricing, Applications and Risk Management
 • Small Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 15.30 Managing FX Risk

 • Measuring FX Exposure
  - accounting exposure
  - economic exposure
  - portfolio Approach
 • Using FX derivatives to Manage FX Risk

15.30 - 16.00 Outlook: The future of the FX Markets

 • Will there be a single, global currency?

16.00 - 16.15 Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO