CFA® Level III Crash Course

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Ethical and Professional Standards
 • Quantitative Methods for Portfolio Management
 • Economics for Portfolio Management
 • Asset Valuation
 • Portfolio Management
 • Risk Management
Hlavním cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům velmi intenzivní a praktickou přípravu na složení zkoušky CFA Level III, která představuje třetí stupeň k získání titulu Chartered Financial Analyst® (CFA). Během kurzu bude největší důraz kladen na oceňování finančních aktiv (téma představuje 30 % až 40 % zkoušky v roce 2004) a řízení portfolia (40 % až 60 % celkové váhy). Diskutována budou také další témata jako: etické a profesionální standardy, kvantitativní analytické metody při řízení portfolia a ekonomické otázky spojené s řízení portfolia. Kapitola řízení portfolia zahrnuje strategickou a taktickou alokaci aktiv, derivativní instrumenty a témata z oblasti moderního managementu finančních rizik, jako např. metodika VaR (Value-at-Risk). Konečný program bude přesně odrážet studijní osnovy stanovené pro rok 2004. Zkouška CFA Level III v roce 2004 se bude skládat z 50 % z vypracování krátkých odpovědí na zadané otázky a problémy (dopolední část) a z 50 % z otázek s výběrem odpovědi z několika nabízených možností (odpolední část). Hlavním cílem tohoto intenzivního kurzu tedy bude důkladně připravit uchazeče na obě formy odpovědí. Kurz je sestaven z řady jedno až dvouhodinových výukových prezentací přednesených v rychlém tempu, po kterých budou následovat testy s výběrem správné odpovědi z několika nabízených možností a seance s vypracováním odpovědí formou krátkých statí. Na konci kurzu dostanou účastníci velmi užitečná praktická vodítka s profesionálně vypracovanými typovými řešeními. Zkušenosti z minulosti potvrzují, že tento intenzívní přípravný kurz na zkoušku CFA Level III podstatně zvyšuje šance kandidátů na úspěch. Účast na kurzu sama o sobě ovšem nestačí pro celkovou přípravu na zkoušku. Očekáváme, že si všichni účastníci kurzu pečlivě prostudují materiály z osnov CFA ještě před jeho zahájením!
 • Study Session 3
  • Quantitative Methods for Portfolio Management
 • Small test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00  Investment Tools

 • Study Session 4
  • Economics for Portfolio Management

Asset Valuation (I)

 • Study Session 5
  • Market Indexes and Global Equity Investments
 • Study Session 6
  • Debt Investments
 • Small test

Day Two

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 12.00  Asset Valuation (II)

 • Study Session 7
  • Debt Investments
 • Study Session 8
  • Alternative Investments
 • Small test

Portfolio Management (I)

 • Study Session 9
  • Investment Policy for Individual Investors

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 17.00  Portfolio Management (II)

 • Study Session 10
  • Investment Policy for Institutional Investors
 • Study Session 11
  • Asset Allocation
 • Study Session 12
  • Using Equity Derivatives
 • Small test

Day Three

08.30 - 08.45  Recap

08.45 - 12.00  Portfolio Management (III)

 • Study Session 13
  • Using Debt Derivatives
 • Study Session 14
  • Portfolio Strategies and Issues
 • Study Session 15
  • Risk Considerations
 • Small test

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.00  Portfolio Management (IV)

 • Study Session 16
  • Performance Evaluation and Attribution
 • Study Session 17
  • Performance Presentation Standards
 • Study Session 18
  • The Global Investment Process

Mock Examination

Evaluation and Termination of the Course

Chartered Financial Analyst® and CFA® are registered trade marks of CFA Institute.

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO