CFA® Level I Crash Course

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Ethical and Professional Standards
 • Economics
 • Quantitative Analysis
 • Financial Statement Analysis
 • Asset Valuation
 • Portfolio Management
Hlavním cílem kurzu je poskytnout jeho účastníkům velmi intenzivní a praktickou přípravu na složení zkoušky CFA Level I, která představuje první stupeň k získání titulu Chartered Financial Analyst® (CFA). Během kurzu bude největší důraz kladen na analýzu finančních výkazů (téma představuje 28% zkoušky v roce 2005) a oceňování finančních aktiv (celkem 30 %). Diskutována budou také další témata jako etické a profesionální standardy, kvantitativní analytické metody, ekonomické otázky a problematika korporátních financí. Kapitola oceňování aktiv bude zahrnovat obecnou část týkající se trhů s cennými papíry, problematiku obligačních a akciových investic, derivativní instrumenty a další alternativní investice. Konečný program bude přesně odrážet studijní osnovy stanovené pro rok 2005. Kurz je konstruován jako série specifických výukových tréningů, každý v rozsahu jedné až dvou hodin, po kterých následují praktická cvičení, simulované zkoušky a interaktivní seance s otázkami a odpověďmi ohledně daného subjektu. Zkouška CFA Level I je tvořena testem s otázkami a výběrem odpovědí z několika nabízených možností. Otázek je kolem 240 a na každou otázku má kandidát průměrně asi jednu a půl minuty. Hlavním cílem tohoto intenzivního kurzu tedy bude důkladně připravit účastníky na to, aby byli schopni dostatečně rychle přečíst a analyzovat otázku a promptně zvolit správnou odpověď. Na závěr kurzu dostanou účastníci CD-ROM s interaktivním výukovým programem Quizzer, který vedle otázek formulovaných jako u zkoušky obsahuje i profesionálně vypracované a komentované odpovědi pro velmi efektivní závěrečné opakování před vlastní zkouškou. Zkušenosti z minulosti potvrzují, že tento intenzívní přípravný kurz na zkoušku CFA Level I podstatně zvyšuje šance kandidátů na úspěch. Účast na kurzu sama o sobě ovšem nestačí pro celkovou přípravu. Očekáváme, že si všichni účastníci kurzu pečlivě prostudují materiály z osnov CFA ještě před jeho zahájením! Chartered Financial Analyst® a CFA® jsou registrovanými ochranými známkami organizace CFA Institute.
 • Study Session 1
  • Code of Ethics
  • Standards of Professional Conduct
    
 • Small test

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 17.00 Quantitative Methods

 • Study session 2
  • TVM, Statistical Concepts, Market Returns, Probability Concepts, Probability Distributions
 • Study Session 3
  • Sampling and Estimation, Hypothesis Testing, Correlation and Regression

Economics

 • Study Session 4
  • Macroeconomic Analysis
 • Study session 5
  • Microeconomic Analysis
 • Study session 6
  • Global Economic Analysis
    
 • Small test

Day Two

08.30 - 08.45 Recap

08.45 - 12.00 Financial Statement Analysis (I)

 • Study Session 7
  • Basic concepts
 • Study Session 8
  • Financial Ratios and Earnings per Share
    
 • Small test

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 17.00 Financial Statement Analysis (II)

 • Study Session 9
  • Assets
 • Study session 10
  • Liabilities
    
 • Small test

Corporate Finance

 • Study Session 11
  • Corporate Investing and Financing Decisions

Portfolio Management

 • Study Session 12
  • Capital Market Theory: Basic Concepts
    
 • Small test

Day Three

08.30 - 08.45 Recap

08.45 - 12.00 Asset Valuation (I)

 • Study session 13
  • Securities Markets
 • Study session 14
  • Equity Investments
 • Study session 15
  • Debt Investments: Basic Concepts
    
 • Small test

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.00 Asset Valuation (III)

 • Study Session 16
  • Debt Investments: Analysis and Valuation
 • Study Session 17
  • Derivative Investments
 • Study Session 18
  • Alternative Investments

Mock Examination

Evaluation and Termination of the Course

Chartered Financial Analyst® and CFA® are registered trade marks of CFA Institute.

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO