Bond Analysis - Level II

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Bond Analytics
 • Zero Coupon Analysis
 • Pricing FRN's and Capital Market Floaters
 • Pricing Inflation-Linked Bonds
 • Principal Components Analysis
 • Analysis of Callable Bonds
 • Pricing High-Yield Bonds
 • Advanced Portfolio Strategies
Cílem tohoto semináře je zprostředkovat účastníkům detailní pochopení a praktické znalosti velmi vyspělých postupů a nástrojů pro analýzu obligací a sofistikovaných strategií při aktivním obchodování a investování do obligací. Na začátku krátce shrneme „tradiční“ způsoby analýzy obligací a vysvětlíme, že očekávanou návratnost obligačního portfolia lze modelovat jako Taylorovu řadu druhého příp. vyšších řádů. Potom důkladně vysvětlíme metodu konstrukce tzv. zero křivek z aktuálních tržních cen a jejich efektivní využití k oceňování různých obligačních struktur, včetně tzv. Floating Rate Notes. Rovněž se podíváme na správné oceňování inflačně indexovaných obligací, a také na to, jak může být odvozeno implikované inflační očekávání z aktuálních tržních cen. Dále vám ukážeme, jak je možno využívat Analýzu hlavních komponent (Principal Component Analysis) k zjišťování statisticky významných a nezávislých faktorů chování výnosů při použití historických tržních dat. Rovněž vám vysvětlíme, jak je možno těchto faktorů a s nimi propojených tzv. „Factor loadings“ využívat při denním obchodování a sofistikovaném managementu rizik. Potom se podíváme na metodiku oceňování svolatelných obligací a obligací s možností předčasného splacení (např. instrumenty zajištěné hypotečními aktivy - Mortgage Backed Securities). Podrobně prodiskutujeme jejich ocenění pomocí matematických modelů časové struktury úrokových sazeb, modelů zohledňujících předčasné splacení a také pomocí numerické simulace typu Monte Carlo. Rovněž bude vysvětlena matematická teorie výpočtu různých opčně přizpůsobených klíčových parametrů, jako například tzv. „Option-Adjusted Yield“, „Option-Adjusted Spread“, „Option-Adjusted Duration“, „Static Spreads“, atd.. Dále probereme specifické způsoby analýzy a oceňování tzv. vysoce výnosných obligací (korporátní obligace neinvestičního stupně a obligace ze sektoru tzv. rozvíjejících se trhů), přičemž budeme brát v úvahu rozložení pravděpodobnosti selhání (úpadku) emitenta, míry opětovného obnovení, smluvních doložek splacení a také robustnosti kolaterálů. Nakonec budeme prezentovat a detailně objasníme některé nejnovější sofistikované strategie při řízení globálně diverzifikovaných obligačních portfolií, zohledňující výše uvedené analytické postupy.
 • Spot Rates vs. Coupon Yields
 • The Par Curve
 • Constructing the Spot-Rate Curve
 • Bootstrapping
  • Cubic Spline Smoothing
  • Forward Rates
 • Using the Yield Curve to Price Bonds
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Pricing Floaters

 • General Features of Floaters
 • Discounted Margin Model
 • Valuing Floaters using Forward Rates
 • Price Sensitivity of Floaters
 • Valuing Inverse Floaters and CMS Floaters
 • Small Exercises

Pricing Inflation-Linked Bonds

 • Types of Inflation-Linked Structures
  • TIPS
  • Bonds with deflation protection
 • Estimating the Cash-Flow
 • Real and Nominal Yield
 • Backing out Inflation Expectations
 • Inflation-Adjusted Risk
 • Exercises

Day Two

09.00 - 12.00  Principal Component Analysis

 • Common Factors Affecting Bond Returns
 • Overview of Multi-Factor Interest Rate Risk Models
 • The Factor Model
  • Eigenvalues, Eigenvectors and the Yield Curve
  • Calculating and Interpreting Factor Loadings
 • Using the Factor Model to Calculate VaR for a Bond Portfolio
 • Factor Immunization for Hedging Yield Curve Fluctuations
 • Monte Carlo Simulation Using PCA
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Analysis of Callable Bonds

 • Price Yield Relationship of Callable Bonds
 • Price-yield diagram
  • Why duration can be negative
  • Why convexity can be negative
 • A Generalised Model for Valuing Bonds with Embedded Options
 • Pre-Payment Models
 • Binomial Interest Rate Trees
 • Option-Adjusted Analysis
  • Option Adjusted Yield and Duration
  • Option Adjusted Spread
  • Effective Duration
 • Using Monte Carlo Simulation to Analyze Callable/Pre-payable Bonds
 • Exercises

Day Three

09.00 - 12.00  Analysis of High-Yield Bonds

 • The High Yield Market
 • High Yield Security Valuation
  • Factors Affecting the Spread
  • Modelling the Yield of Non-Investment Grade Bonds
 • High Yield Security Risk Analysis
  • Historical Default and Recovery Rates
  • Rating Migration and Credit Quality Correlation
  • Modelling Bond Rating Changes for Credit Risk Estimation
 • Case Study: Using CreditGrades™ to Value Corporate Bond
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.00  Advanced Bond Trading and Investment Strategies

 • Portfolio Optimisation
  • Single-Period Immunisation
  • Multi-Period Immunisation
 • Yield Curve Plays
 • International Bond Investing
  • Currency-Hedged Bond Investments
  • Constructing Global Bond Portfolios
 • High Yield Portfolio Management
 • Market-neutral Strategies
 • Convertible Arbitrage
 • Investing in Asset-Backed Securities
 • Exercises

Test, Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO