Bond Analysis - Level I

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Bonds and Bond Markets
 • Cash Flow Analysis
 • Price and Yield Analysis
 • Duration and Convexity
 • Yield Curve Analysis
 • Portfolio Analysis
 • Horizon Analysis
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout jeho účastníkům detailní porozumění dluhopisům, seznámit je s fungováním globálních dluhopisových trhů a s charakteristikami rizikovosti a celkové návratnosti dluhopisů. Seminář bude zahájen přehledem hlavních dluhopisových trhů a seznámením s různými typy dluhopisů obchodovaných na těchto trzích. Budou objasněny jejich klíčové charakteristiky s vysvětlením, jakým způsobem se obchodují v rámci primárních emisí a následně na sekundárních veřejných i OTC trzích. Dále bude účastníkům semináře vysvětleno jak lze analyticky generovat peněžní toky (Cash-flow) u různých typů dluhopisů a jak se tyto toky exaktně oceňují pomocí generické koncepce, tzv. časové hodnoty peněz. Ukážeme, jak se tato metodika používá pro výpočet budoucí hodnoty, současné hodnoty a realizované celkové návratnosti. Potom se účastníci seznámí s různými způsoby výpočtu klíčových parametrů, jako jsou kurzové kotace (bez i vč. AUV), výnosy a senzitivity typu durace, modifikované a dolarové durace a konvexity, a to podle různých typů požívaných kalendářních konvencí. Rovněž se z řady velmi praktických příkladů dovědí, jak tyto parametry korektně interpretovat. Mimo jiné ukážeme, jak lze efektivně kombinovat očekávané výnosy s durací, aby bylo možné získat okamžitý odhad celkové očekávané návratnosti a rizik dluhopisových investic. Vysvětlíme, jak počítat zmíněné klíčové parametry na úrovni celého portfolia s využitím peněžních toků a dalších aproximačních metod. Dále vysvětlíme koncepci výnosových křivek a ukážeme, jak se využívají při oceňování dluhopisů a na analýzu různých tzv. „Break-even“ obchodních scénářů při posuzování atraktivnosti alternativních dluhopisových investičních příležitostí. Nakonec probereme analýzu investičních horizontů (tzv. Horizon Analysis) a vysvětlíme, jak lze správně kvantifikovat očekávanou celkovou návratnost na základě explicitních předpokladů týkajících se úrovně reinvestičních sazeb kuponů a očekávaných hladin výnosů na investičním horizontu, a to včetně komplexních scénářů, kdy dochází v čase do splatnosti k neparalelním posunům a změnám tvaru výnosových křivek.

09.15 - 12.00 Bonds and Bond Markets

 • Types of Bonds
 • A Sightseeing Tour of World Bond Markets
 • How Bonds are Traded
 • Issuer and Investor Perspectives

Cash Flow Analysis

 • Cash Flows for Typical Bond Structures
 • Time Value of Money
 • Future and Present Value
 • Simple and Compound Return
 • Annuities
 • Examples and Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Price and Yield Analysis

 • The Price/Yield Relationship
 • Clean and Dirty Price
 • Accrual Conventions
 • Types of Yield
  • YTM
  • Realized yield
  • Horizon yield
  • Yield to call
 • Yield Calculation
 • Yield Conventions
 • Yield Decomposition
  • Current yield
  • Interest upon interest
  • "Pull-to-maturity"
 • Examples and Exercises

Day Two

09.00 - 09.15 Brief recap

09.15 - 12.00 Risk Analysis

 • Price Volatility and Interest Rate Volatility
 • Sources of Interest Rate Volatility
 • Key Ratios for Interest Rate Sensitivity
  • Duration
  • Modified Duration
  • Dollar Duration
  • BPV
  • Convexity and Relative Convexity
 • Portfolio Key Ratios
 • Calculation of Expected Return Using "Babcocks Formula"
 • Examples and Exercises

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Yield Curve Analysis

 • The Coupon Yield Curve and the Spot Curve
 • Interpretations of the Yield curve
 • Pricing Bonds Using the Yield Curve
 • Calculating Forward Rates

Total Return Analysis (Horizon Analysis)

 • Purpose of Total Return Analysis
 • "Total Return" Defined
 • Assessing Reinvestment Risk
 • Assessing Principal Risk
 • Calculating Expected Return
 • Sensitivity Analysis
 • Bond Switching Strategies
 • Exercises

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO