Advanced Value-at-Risk

Délka:
3 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • The Role of VaR in Risk Management
 • Recent Regulatory Initiatives for VaR
 • Measuring the VaR of Linear and Non-Linear Instruments
 • Simulation Approaches to Measuring VaR
 • Principal Components Approach to Measuring VaR
 • Forecasting Volatility and Correlation
 • Stress Testing and Extreme VaR
 • Building and Implementing Risk Management Systems
Hlavním cílem tohoto semináře je poskytnout účastníkům velmi detailní vysvětlení komplexní problematiky a aplikace standardizované metody Value-at-Risk v oblasti řízení finančních rizik. Seminář bude zahájen objasněním role VaR v moderním pojetí řízení rizik a výkladem této metodiky v kontextu její stále se zvyšující popularity a důležitosti. Rovněž prodiskutujeme nejnovější regulatorní iniciativy, které vedou k využívání VaR při hodnocení kapitálové přiměřenosti finančních institucí. Pak se budeme věnovat podrobnému vysvětlení problematiky měření VaR. Začneme základními, lineárními aktivy, jako jsou akcie a obligace, a navážeme vysvětlením, jak je možné počítat VaR pro komplexní portfolia s využitím analytického přístupu při zohlednění variancí a kovariancí, dále potom s využitím reálných historických dat a také s využitím simulací typu Monte Carlo. Rovněž ukážeme, jak lze pomocí sofistikovaného přístupu na základě vícerozměrné Analýzy hlavních komponent (Principal Components Analysis) efektivně urychlit výpočty parametrů VaR. Dále ukážeme, jak je možno provést extrapolaci parametrů volatilit a korelací z reálných historických dat pomocí sofistikovaných matematickostatistických postupů, jako jsou metody GARCH a EWMA, případně jak mohou být tyto parametry odvozeny např. z cen opčních instrumentů. Také vysvětlíme, jak adjustovat VaR, aby bylo možné efektivně zohlednit výskyt fenoménu tzv. „tlustých konců“ (Fat Tails) ve statistickém rozdělení pravděpodobností. Potom vysvětlíme, jak lze pomocí metody testování stresových situací (Stress Testing) a koncepce Extrémní VaR (Extreme VaR) kvantifikovat riziko ztrát při výskytu extrémních událostí. Rovněž poskytneme přehled typických omylů a skrytých nebezpečí při chybném užívání metod VaR v každodenní praxi. V závěru semináře bude ukázáno, jak lze vybudovat integrovaný systém na komplexní monitoring a řízení rizik postavený na metodice VaR. V neposlední řadě bude ukázáno, jak lze VaR aplikovat v defensivním přístupu při definování a řízení rizikových limitů. Seminář bude ukončen představením v současné době velmi populárního konceptu proaktivního přístupu využívání metodiky VaR při dynamické alokaci kapitálu mezi definované obchodní entity.
 • VaR and the Evolution of Risk Management
 • Types of Risk that Can be Measured Using VaR
 • Regulatory Capital Standards with VaR
 • Buildings Blocks in VaR
 • Problems in Using VaR

10.15 - 12.00  Measuring VaR (I)

 • Steps in Constructing VaR
 • Measuring VaR for Single-Position Linear Instruments
  • Stocks
  • FX-positions
  • Zero coupon bonds
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Measuring VaR (II)

 • Measuring VaR for Portfolios of Linear Instruments
  • Position mapping
  • Correlation and portfolio volatility
  • VaR for asset portfolios
  • VaR for assets/liabilities
 • VaR for Linear Derivatives Positions
  • FRAs and Deposit Futures
  • Bond Forwards and Futures
  • FX Forwards
  • Interest Rate and FX Swaps
 • Exercises

Day Two

09.00 - 09.15  Recap

09.15 - 12.00  Measuring VaR (III)

 • Measuring VaR for Non-Linear Positions
 • Local versus Full Valuation
 • Delta-Normal Method
 • Full Valuation
 • Delta-Gamma Approximation
 • Historical Simulation Methods
 • Monte Carlo Simulation Methods
  • Building blocks in Monte Carlo simulation
  • Constructing and simulating the SDE
  • Sampling from multivariate distributions
  • Simulating pay-off profiles
  • Calculating percentiles/VaR
  • Using Monte Carlo Simulation and Principal Components Analysis
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Forecasting Volatilities and Correlations

 • Time-Varying Risk or Outliers?
 • Modeling Time-Varying Risk
  • Moving averages
  • GARCH estimation
  • Long-horizon forecasts
  • The RiskMetrics approach (EWMA)
 • Modeling Correlation
  • Moving averages
  • Exponential averages
  • Crashes and correlation
 • Using Options Data
  • Backing out volatility
 • Exercises

Day Three

09.00 - 09.15  Recap

09.15 - 12.00  Backtesting VaR Models

 • Setup for Backtesting
 • Model Backtesting with Exceptions
 • Decision Rule to Accept or Reject Model
 • Model Verification: Other Approaches
 • Case: Backtesting in Basel
 • Conditional Coverage Models
 • Examples and Exercises

Stress Testing

 • Why Stress Testing?
 • Implementing Scenario Analysis
 • Generating Unidimensional Scenarios
 • Multidimensional Scenario Analysis
 • Stress-Testing Model Parameters
 • Managing Stress Tests

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 15.00  Building and Implementing Risk Management Systems

 • Using VaR to Measure and Control Risk
 • Using VaR for Active Risk Management
 • VaR in Investment Management
 • The Technology of Risk
 • VaR and Liquidity Risk
 • Operational and Integrated Risk Management
 • VaR, Economic Capital and RAROC
 • Exercises

15.15 - 16.15  Test

16.15 - 16.30  Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO