Advanced Excel™ Workshop 1 - Yield Curve Estimation and Principal Components Analysis

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Bootstrapping and Curve Fitting
 • Implementing Term Structure Models
 • Analyzing Swaps and Interest Rate Options
 • Principal Components Analysis
 • Simple Monte Carlo Simulation
 • Optimization of Factor Portfolios
 • GARCH Volatility Modelling
Cílem tohoto interaktivního pracovního semináře velmi pokročilé úrovně je poskytnout účastníkům praktické zkušenosti s konstrukcí výnosových křivek, sofistikovanou analýzou hlavních komponent (tzv. PCA - Principal Component Analysis), oceňování úrokových derivátů a modelováním volatility v prostředí Microsoft™ Excel™ a Microsoft Visual Basic for Applications™. Na úvod se seznámíme s programovým prostředím VBA a procvičíme tvorbu a implementaci procedur a uživatelských funkcí. Naprogramujeme přídavné oceňovací funkce, kterými budeme ve spojení s nástrojem zvaným Řešitel provádět tzv. „Bootstraping“, následné vyhlazení a interpolaci swapové křivky s použitím metody „Cubic Splining“. Podrobně ukážeme tvorbu a implementaci stochastického časově strukturovaného modelu založeného na technice „Forward induction“. Budou detailně objasněny způsoby jeho kalibrace tak, aby jeho parametry co nejvíce odpovídaly tržním časovým strukturám úrokových sazeb a volatilit. Rovněž vysvětlíme a prakticky předvedeme, jak je možné tento model efektivně využít při oceňování vybraných úrokových derivátů, jako jsou např. Caps, Floors, Swaptions a CMS Swaps. Dále se naučíme využívat analýzu hlavních komponent (PCA) pro zjišťování statisticky navzájem nezávislých faktorů chování výnosů při použití historických tržních dat. Detailně předvedeme kalkulace uvedených faktorů a jejich požití při konstrukci tzv. „faktorových portfolií“ za pomocí Řešitele. Také si důkladně procvičíme postupy jak prakticky kombinovat PCA se simulačními metodami Monte Carlo, tak aby bylo možné vytvořit strukturu rozdělení návratností pro výpočty různých rizikových parametrů, jako je např. „Value-at-Risk“. V závěru semináře se seznámíme s metodologií GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) pro modelování tzv. nestacionárních volatilit. Nakonec vytvoříme komplexní oceňovací model založený na matematickém aparátu GARCH. Model budeme kalibrovat na historickou časovou řadu krátkodobých úrokových sazeb a zjistíme výsledné parametry predikované volatility, které použijeme pro ocenění opčních instrumentů, resp. pro další analytické účely.
 • Yield Curves, Par Curves and Zero Coupon Curves
 • Estimation Techniques
  • Nelson-Siegel
  • Bootstrapping
  • Cubic Spline
 • Computer Workshop (Excel/VB): Participants Program and Test Yield Curve Estimation Routines in Excel/VB

Term Structure Models

 • Programming and Implementing Term Structure Models
  • BDT, Hull-White, BGM
 • Computer Workshop

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Analyzing Swaps and Interest Rate Options

 • Pricing Standards Swaps
 • Pricing Caps, Floors and Swaptions Using Analytical and Numerical Approaches
 • Computer Workshop: Participants Analyse Selected Swap and IRO Structures Using BDT and other Models

Pricing Complex Instruments

 • Pricing Complex Interest Rate Products
  • Capped Floaters, Leveraged Capped Floaters, Cancellation Swaps, Constant Maturity Swaps etc.
  • "Exotic" structures (barrier, digital, lookback)
 • Computer Workshop: Participants Price Selected Complex Interest Rate Products

Day Two

09.00 - 12.00 GARCH Volatility Modelling

 • General Introduction to GARCH Modelling
 • Estimating Volatility Using MA, EWMA and GARCH(1,1)
 • Estimating VaR and "Tail Risk" Using GARCH
 • Combining GARCH with EVT
 • Computer Workshop: Fit MA, EWMA and GARCH(1,1) Models to Stock Return and Interest Rate Series and Calculate Value-at-Risk

Simple Monte Carlo Simulation

 • Sampling from Normal and Log-Normal Distributions
 • Simulating a Stochastic Differential Equation
 • Calculating VaR for Portfolio
 • Computer Workshop: Participants Program Simple Monte Carlo Application

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 16.30 Principal Components Analysis

 • Common Factors Affecting Bond Returns
 • Overview of Multi-Factor Interest Rate Risk Models
 • The Factor Model
  • Eigenvalues, Eigenvectors and the Yield Curve
  • Calculating and Interpreting Factor Loadings
 • Using the Factor Model to Calculate VaR
 • Factor Immunization for Hedging Yield Curve Fluctuations
 • Monte Carlo Simulation Using PCA
 • Computer Workshop: Participants use PCA to Estimate Risk Factors and Construct Optimal, Factor-Immunized Portfolios

Evaluation and Termination of the Workshop

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO