Advanced Currency Options

Délka:
2 dny
Místo:
Praha, hotel NH Prague
 • Introduction to Currency Options
 • Valuation of Currency Options
 • Volatility Analysis
 • Numerical Procedures and Simulation Methods
 • Exotic Currency Options
 • Advanced Risk Analysis
 • Trading Strategies and Market Arbitrages
 • Effective Risk Management Applications
Jedná se o seminář určený pro pokročilé účastníky, kteří mají zájem se seznámit s analýzou standardních i sofistikovaných struktur měnových opcí. V začátku semináře bude proveden všeobecný úvod do měnových opcí a bude ukázáno oceňování tzv. "Vanilla" a "Cross Rate" opcí. Dále budou demonstrovány speciální analytické oceňovací modely, jako např. Garman - Kolhagen a bude ukázáno, jak lze aplikovat různé numerické procedury, jako např. "CRR Tree", resp. jiné simulační metody pro oceňování složitých opčních struktur. Detailně bude diskutována a analyzována celá řada exotických struktur, jako jsou Asian, Lookback, Barrier, Basket, Compound, Ladder a Rainbow a pro každý případ bude ukázáno, jak metodicky správně přistupovat k jejich oceňování, příp. využívání při zajišťovacích operacích. Nedílnou součástí tohoto bloku semináře bude analytický rozbor různých ukazatelů senzitivity (tzv. Greeks) a jejich správná a konzistentní interpretace v praxi. V další části semináře budou prezentovány různé sofistikované obchodní strategie, resp. strategie postavené na tržní arbitráži za použití různých opčních instrumentů druhé a třetí generace. V závěru semináře bude diskutováno, jaké jsou současné možnosti při efektivním managementu rizik multiměnových opčních pozic.
 • Definitions and Mechanics
 • Overview of the Currency Options Markets
  • Listed options
  • OTC markets
 • Vanilla Options
 • Cross Rate Options
 • Applications

Pricing of Currency Options

 • Forward FX Rates
 • Volatility and Correlation Forecasting
 • The Garman-Kolhagen Model
 • The CRR Model
 • Pricing Vanilla and Cross Rate Options
 • The "Greeks" of Currency Options
  • Standard Greeks (delta, gamma, vega,...)
  • Advanced Greeks (speed, colour, charm,…)
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Exotic Currency Options (I)

 • Introduction
  • What is an Exotic Option?
  • Types of Exotic Pay-offs
  • Applications for Exotic Currency Options
  • Modelling Pay-offs and Pricing
 • Average Rate (Asian) Options
 • Barrier Options
 • Look-Back and Look-Forward Options

Exotic Currency Options (II

 • Euro-Digital Options
 • Touch Options
 • Contingent Premium Options
 • Exercises

Day Two

09.00 - 12.00  Exotic Currency Options (III)

 • Compound Options
 • Basket Options
 • Leveraged and curvi-linear options
 • Chooser Options
 • Embeddos
 • Rainbow Options
 • Balloon Options
 • Ladder Options
 • Quanto Options

Structured Currency Notes

 • Dual Currency and Reverse Dual Currency Notes
 • Dual Range Notes (EARNS on USD/EUR etc.)
 • Index Currency Options Notes
 • Principal Protected Currency Notes
 • Exercises

12.00 - 13.00  Lunch

13.00 - 16.30  Trading Strategies with Currency Options

 • The Trading Process
 • Exchange Rate Forecasting
 • Bull & Bear Strategies
 • Cross Currency Spread Trading
 • Ratio and Butterfly spread
 • Risk Reversals
 • Generating Additional Income from Foreign Assets
 • Advanced Exotic Trading Strategies

Effective Risk Management with Currency Options

 • Using Currency Options in Treasury Risk Management
 • The Hedging Process
  • Calculating FX exposure, choosing the right instrument, calculating the hedge ratio, implementing and monitoring the hedge

Evaluation and Termination of the Seminar

Zpět do kalendáře
Podrobný program
Verze pro tisk
Novinky emailem
Kontaktujte nás
  Mapa stránek    Ochrana osobních údajů a cookies    Sledujte nás na LinkedIn
COPYRIGHT © 2019 MONECO